Spesialist på forsikringsskader

 
 

Amundsen Takst AS takserer bygningsskader for forsikringsselskap på Østlandet.
Vi har kort utrykningstid til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.
Amundsen Takst bistår i skadesaker fra den oppstår til den er ferdig utbedret.

Vi tilbyr i hovedsak disse tjenestene:

• Skadetaksering av boliger og næringsbygg
• Naturskader og skadeskjønn
• Prosjektledelse av skadereparasjoner, styrt gjenoppføring

Amundsen Takst har kort responstid og effektive rapporteringsrutiner. Vi er sertifisert gjennom Norges Takseringsforbund og er en autorisert byggmesterbedrift. Dette sikrer våre kunder høy kvalitet på det utførte arbeidet.

logos.jpg

Amundsen Takst AS
Vaterlandsveien 23
3470 Slemmestad
Tlf: 91 69 89 49

Postadresse:
Postboks 26
3471 Slemmestad

Takstbestillinger sendes hit:
takst@amundsentakst.no

Vårt oppdragsområde: