Prisliste 2018

Prisene på denne siden er veiledende og justeres årlig. Det kan inngås individuelle avtaler hvor disse prisene fravikes.

Timespris

Timesprisen ligger i området kr 988,- til kr 1186,- + 25% mva. Timesberegningen gjøres av all medgått tid i saken, med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter (kontorarbeid) eller pr påbegynte time (befaring/reise).

Oppdrag med faste priser

Priser Eks mva Ink mva Forklaring

Skadetakst (grunnpris)

Skadetakst, utvidet

4760,-

 

5950,-

 

Enkel befaring og rapport

Avregnes etter tabellen "timespris"

Reise og transport    

Avregnes etter tabellen "Reise og transport"

Reklamasjon/eierskifte, grunnpris

5424,- 6780,-

I tillegg kommer kostnader pr kontrollpunkt

Reklamasjon/eierskifte, pris pr kontrollpkt.

940,- 1175,- Fastpris pr kontrollpunkt utover grunnprisen.

 

Reise og transport

Priser Eks mva Ink mva Forklaring
Transport/bom/parkering, fastpris 640,- 800,- Fastpris. Inntil 80 km kjøring
Transport/bom/park. honorar pr km 8,- 10,- Km sats når fastprisen ikke anvendes
Spesielle reisekostnader, overnatting, diett osv.     Etter regning

Reisetid avregnes etter medgått tid og timespris

Amundsen Takst AS
Vaterlandsveien 23
3470 Slemmestad
Tlf: 91 69 89 49

Postadresse:
Postboks 26
3471 Slemmestad

Takstbestillinger sendes hit:
takst@amundsentakst.no

Vårt oppdragsområde: