Prisliste 2019

Prisene på denne siden er veiledende og justeres årlig. Det kan inngås individuelle avtaler hvor disse prisene fravikes.

Timespris

Priser Eks mva Inkl mva Forklaring
Timepris 1088,- 1360,-

Timepris i intervallet kr 1088 - 1305,- eks mva

       

Det føres timer for all medgått tid i saken, med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter for administrativt arbeid, eller pr påbegynt time for befarings- og reisetid.

Oppdrag med faste priser

Priser Eks mva Inkl mva Forklaring

Skadetakst (grunnpris)

Skadetakst, utvidet

5440,-

 

6800,-

 

Enkel befaring og rapport

Avregnes etter tabellen "timespris"

Reise og transport    

Avregnes etter tabellen "Reise og transport"

Reklamasjon/eierskifte, grunnpris

6528,- 8160,-

I tillegg kommer kostnader pr kontrollpunkt

Reklamasjon/eierskifte, pris pr kontrollpkt.

1035,- 1294,- Fastpris pr kontrollpunkt utover grunnprisen.

 

Reise og transport

Priser Eks mva Inkl mva Forklaring
Transport/bom/parkering, fastpris 820,- 1025,- Minstepris
Transport/bom/park. honorar pr km 9,- 11,- Km sats der fastprisen ikke anvendes
Reise pr time 1088,- 1360,- Avregnes etter medgått tid og timepris

 

Amundsen Takst AS
Vaterlandsveien 23
3470 Slemmestad
Tlf: 91 69 89 49

Postadresse:
Postboks 26
3471 Slemmestad

Takstbestillinger sendes hit:
takst@amundsentakst.no

Vårt oppdragsområde: