Spesialist på forsikringsskader

2008_07300013.JPG 2009_01060151.JPG DSCF7984.JPG

Amundsen Takst AS bistår i situasjoner der folks hverdag har blitt snudd på hodet på grunn av skade på eiendom og verdier. Slike situasjoner krever forståelse samtidig som forsikringsavtalens tekniske og økonomiske sider skal forvaltes og rapporteres.

Takstmannen er et bindeledd mellom forsikringsselskapet, den skadelidte og håndverkere fra start til slutt. Vår innsats skal sikre at alle parters interesser blir ivaretatt på en pålitelig og korrekt måte. 

Etter befaring på skadestedet utarbeides en takstrapport som oversendes forsikringsselskapet. I store trekk inneholder rapporten en beskrivelse av årsaken til skaden, omfanget og reparasjonskostnader.

En oppfølging og prosjektledelse av skadereparasjonen kan inneholde disse elementene:

• Sikring av skadestedet, førstehjelpstiltak
• Beboelighetsvurdering og husleietapsberegning
• Påbudskontroll og innhenting av eksterne konsulenter
• Utarbeidelse av tilbudsdokumenter og gjennomføre kontraheringer
• Økonomiske avsetninger og prosjektregnskap
• Fremdriftskontroll og endringshåndtering i prosjektet
• Byggemøter og statusrapporter
• Regressutredning

Amundsen Takst har hurtig responstid og effektive rapporteringsrutiner. Kostnadskalkyler baseres på data fra anerkjente leverandører. Ved oppfølging av skader benyttes prosjektstyringsverktøy med sakslogging og sporbarhet. Vi benytter det nyeste av teknologiske løsninger for full elektronisk dokumentflyt og tidseffektive arbeidsrutiner.

Amundsen Takst AS
Vaterlandsveien 23
3470 Slemmestad
Tlf: 91 69 89 49

Postadresse:
Postboks 26
3471 Slemmestad

Takstbestillinger sendes hit:
takst@amundsentakst.no

Vårt oppdragsområde: