Reklamasjonsrapporter

Amundsen Takst bistår som fagkyndig ved kjøp eller salg av bolig. En reklamasjonsrapport ved kjøp av bolig inneholder en skadebeskrivelse sett opp mot de forventbare levetider for bygningsdelen. Videre gjøres en sammenstilling av krav i bygningsloven og til håndverksmessig utførelse for den tidsperioden huset er i fra. Salgsdokumentasjon blir gjennomgått for en kontroll av opplysninger som forelå ved overtakelse. Vi har erfaring som sakkyndige vitner i rettssaker over hele østlandsområdet.

Bygningskontroll

Amundsen Takst bistår byggherre og entreprenør som fagkyndig ved oppføring av bolig. Dette kan innebære deltakelse i kontraktsforhandlinger, oppfølging av leveranse og kvalitet i utførelsestiden, bistand ved overtakelse og attestering av fakturaer. Amundsen Takst opptrer som en nøytral tredjepart og bidrar til å oppfylle de inngåtte avtalene, hindre misforståelser og feil i leveranser.

Boligsalgsrapport

Amundsen Takst utfører boligsalgsrapport av bolig og fritidseiendom i lokalområdet. En boligsalgsrapport består av en tilstandskontroll av bygningsdelene og en verdivurdering av boligen. Denne rapporten anbefales i en salgssituasjon hvor selger og kjøper ønsker mest mulig informasjon om bygningens tekniske tilstand og vedlikeholdsbehov. Boligsalgsrapport vil bli pliktig ved kjøp og salg av eiendom i 2015.

Verditaksering

Amundsen Takst utfører verditaksering av bolig og fritidseiendom i lokalområdet. En verditakst består i hovedsak av en enklel bygningsbeskrivelse med kontroll av arealer, alder, beliggenhet og tomteverdi. Verditaksten er det beste utgangspunktet for å oppnå riktig markedsverdi ved salg eller finansiering.