Om Amundsen Takst AS

Gaute Lynne Amundsen er utdannet bygg- og tømrermester med bred erfaring fra rehabiliteringsarbeid og nybygg. Han videreutdannet seg som takstmann i 2005 og har siden drevet Amundsen Takst AS på heltid med autorisasjon innen verdi- og skadetaksering. Gaute er daglig leder og fagansvarlig for firmaets ansatte takstmenn og fullmektiger.

Ågot Lia Amundsen arbeider som regnskapsmedarbeider og er ansvarlig for firmaets kontordrift og økonomi. 

Thomas Crowo Hesland er bygg - og tømrermester med utdannelse og autorisasjon som skadetakstmann. Han har solid erfaring som prosjektleder av skadereparasjoner.


 

Gaute Lynne Amundsen
Gaute Lynne Amundsen
Daglig leder
Ågot Lia Amundsen
Ågot Lia Amundsen
Økonomiansvarlig

                                    


Vårt oppdragsområde