Om Amundsen Takst AS

Gaute Lynne Amundsen er utdannet bygg- og tømrermester med bred erfaring fra rehabiliteringsarbeid og nybygg. Han videreutdannet seg som takstmann i 2005 og har siden drevet sitt takstfirma på heltid med autorisasjon innen verdi- og skadetaksering. Gaute er daglig leder og har vært fagansvarlig for firmaets ansatte takstmenn og fullmektiger.

Ågot Lia Amundsen har bakgrunn i forskningsarbeid ved Universitetet i Oslo og Gøteborg med avlagt doktorgrad. Hun er også utdannet regnskapsmedarbeider og er ansvarlig for firmaets kontordrift og økonomi. 


 

Gaute Lynne Amundsen
Gaute Lynne Amundsen
Daglig leder
Ågot Lia Amundsen
Ågot Lia Amundsen
Økonomiansvarlig

                                    


Vårt oppdragsområde