Prisliste 2019

Prisene på denne siden er veiledende og justeres årlig. Det kan inngås individuelle avtaler hvor disse prisene fravikes.

Priser Eks. mva. Inkl. mva. Forklaring
Timespris 1188,- 1485,- Timespris i intervallet kr 1188 - 1425,- eks. mva.
       

Det føres timer for all medgått tid i saken, med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter for administrativt arbeid, eller pr påbegynt time for befarings- og reisetid.

Oppdrag med faste priser

Priser Eks mva Inkl mva Forklaring

Skadetakst (grunnpris)

Skadetakst, utvidet

5440,-

 

6800,-

 

Enkel befaring og rapport

Avregnes etter tabellen "timespris"

Reise og transport    

Avregnes etter tabellen "Reise og transport"

Reklamasjon/eierskifte, grunnpris

6528,- 8160,-

I tillegg kommer kostnader pr kontrollpunkt

Reklamasjon/eierskifte, pris pr kontrollpkt.

1035,- 1294,- Fastpris pr kontrollpunkt utover grunnprisen.

 

Reise og transport

Priser Eks mva Inkl mva Forklaring
Transport/bom/parkering, fastpris 820,- 1025,- Minstepris
Transport/bom/park. honorar pr km 9,- 11,- Km sats der fastprisen ikke anvendes
Reise pr time 1188,- 1485,- Avregnes etter medgått tid og timepris