Vi bistår i situasjoner der folks hverdag har blitt snudd på hodet på grunn av skade på eiendom og verdier.

Slike situasjoner krever forståelse samtidig som forsikringsavtalens tekniske og økonomiske sider skal forvaltes og rapporteres.

Takstmannen er et bindeledd mellom forsikringsselskapet, den skadelidte og håndverkere fra start til slutt. Vår innsats skal sikre at alle parters interesser blir ivaretatt på en pålitelig og korrekt måte.

Etter befaring på skadestedet utarbeides en takstrapport som oversendes forsikringsselskapet. I store trekk inneholder rapporten en beskrivelse av årsaken til skaden, omfanget og reparasjonskostnader.

En oppfølging og prosjektledelse av skadereparasjonen kan inneholde disse elementene:

  • Sikring av skadestedet, førstehjelpstiltak
  • Beboelighetsvurdering og husleietapsberegning
  • Påbudskontroll og innhenting av eksterne konsulenter
  • Utarbeidelse av tilbudsdokumenter og gjennomføre kontraheringer
  • Økonomiske avsetninger og prosjektregnskap
  • Fremdriftskontroll og endringshåndtering i prosjektet
  • Byggemøter og statusrapporter
  • Regressutredning